عکسی قدیمی از کودکی سروش صحت و برادرش که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.عکس کودکی سروش صحت و برادرش است.عکس کودکی سروش صحت و برادرش برای زمان های قدیم است.کودکی سروش صحت و برادرش صمیمی بوده اند.

کودکی سروش صحت و برادرش + عکس

 

سایر رسانه‌ها