غزل شاکری برای فرشته طائرپور مادری که به تازگی از دست داده است نوشت:

دلنوشته غزل شاکری برای مادرش+ عکس

هرجا میرم یادت همیشه

هرگز ازم جدا نمیشه…