زینب پورابراهیم  مجری جوان تلویزیون با انتشار تصویری از خودش در فضای مجازی نوشت:

" این روزها به چی فکر میکنید؟
این روزها مهمترین چیزی که دریافتم اینه که گذشته و آینده واقعیت نداره و این (حالا)ست که واقعیه
یک حالای کشدار....
و تو تنها در این حالای کشدار میتونی خوشبخت بشی
دلم میخواد یکروز با هم در مورد این ((حالا))صحبت کنیم....
شما از این (حالا) چی شنیدید؟
اگه برای لایو فرصت نداریم میتونیم با پیام و آفلاین باهم صحبت کنیم "

پست جدید خانم مجری جوان تلویزیون /عکس