عکسی از دانیال عبادی در شمال که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

دانیال عبادی در شمال