عکسی از حامد کمیلی در کنار دوستش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

عکس دونفره حامد کمیلی