سارا بهرامی این عکس را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

حال و هوای خوش سارا بهرامی/ عکس