عکسی از ویشکا آسایش و دوست قهرمانش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

جدیدترین عکس ویشکا آسایش و دوستش