عکسی زیرخاکی از کودکی پرستو صالحی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

پرستو صالحی در کودکی/ عکس