فرشته حسینی بازیگر و همسر نوید محمدزاده از حضور خود در کمپ پناهجویان افغانستانی در کشور صربستان خبر داده است.

فرشته حسینی در کمپ پناهجویان افغانستان /عکس