برای پی بردن به اهمیت بازی جواد عزتی باید کمی عقب برویم. جایی که با پشتوانه همسرش قدرت را در دست گرفت.

قدرت و نفرت

جواد عزتی طوری بازی کرد که مخاطب در کمترین دیالوگ پى میبرد او چه کینهای از خانواده ریزآبادی دارد و حالا که به قدرت رسیده تا جایی میتازد که آنها را نابود کند. امتیاز بازی اش آنجا است که در عین درنده خویی، ســیمای مهربان خود برای مخاطب را حفظ کرد و تبدیل به کاراکتری سیاه نشد. اوج خشم و نفرت مالک در سکانس سیلی زدن به هانیه توســلی برمیگردد که مخاطب جا میخورد.

‎بهت و شکست

مالک از همسرش رودست میخورد و پشتش خالی میشود. او ذره ذره آب میشود و حالا در قسمت چهاردم کار به جایی میرسد که پسرش دست روی او بلند میکند. در بازی جواد عزتی این تغییر کاملا محسوس و همراهی برانگیز است. او مالک را بدون سر و صدا و برون ریزى هاى معمول بازی میکند و به همین خاطر است که شخصیت به باور مخاطب نشسته. عزتی از چشمهایش به خوبی بهره برده و بخش زیادی از ترس، بهت و شکست را از این طریق منتقل کرده است. بدن، ابزار مهم دیگری است که عزتی آن را در خدمت شخصیت قرار داده؛ در قسمت اخیر بازیگر با حالت خموده راه میرود و از چند متری میتوان پی به حال نزارش برد. در این قسمت مرگ دختر، ضربه کاری را به مالک میزند و عزتی با ظرافت تمام استیصال شخصیت را به نمایش گذاشته است.

‎سابقه غافلگیری

‌‌ جواد عزتــی بازیگری را در دهه هشتاد شروع کرد. او در سریال خانگی «قهوه تلخ» به اوج شهرت رسید و اولین غافلگیری را با کاراکتری عجیب و گریمی سنگین رقم زد. او به عنوان بازیگری کمدی به شهرت رسید اما در ادامه تلاش کرد این برچسب را از چهره بردارد. به همین خاطر بعد از این که تبدیل به بازیگری مطرح در سینما شد، به فرمول رفت و آمد بین کمدی و جدى وفادار مانده است. مثلا در کنار «ماجرای نیمروز» فیلم کمدی «اکسیدان» را بازی میکند. یا علاوه بر کمدى هاى «آینه بغل» و «هزارپا » نقش جدی «تنگه ابوقریب» و «لاتاری»را مى پذیرد.غالب این اتفاق ها توام با غافلگیرى است.

جواد عزتی

اما حضور او در «لاتاری» و یک نقش جدی کوتاه، بیش از دیگر فیلمها مخاطبان را شگفت زده کرد. به یاد بیاورید انفجار او بعد از شنیدن خبر مرگ عزیزش که نگاهی ترسناک داشت و در عین حال، بغض فروخورده اش، دل مخاطب را مى سوزاند. جواد عزتی نه تنها محبوب منتقدان است که حضورش در فیلم ها متضمن گیشه آن ها بوده. مانند هزارپا،اکسیدان،آینه بغل، لاتاری، شنای پروانه و....

سهم در رکورد شکنی

«زخم کاری» در چند هفته اخیر چند رکورد در شــبکه خانگی را جابه جا کرده است. این اتفاق همزمان با قسمت اخیر هم رقم خورد و در این موفقیت باید سهمى ویژه برای جواد عزتی قائل بود. آن طور که روابط عمومی سریال خبر داده قسمت چهاردهم سریال «زخم کاری» در کمتر از 24ساعت توانست بار دیگر رکوردهای تماشای یک سریال در نمایش خانگی را به نام خود ثبت کند. این سریال که هفته گذشته هم رکورد بیشترین میزان دقیقه تماشا را به نام خود زده بود در قسمت چهاردهم با 29میلیون و 144 هزار و 768 دقیقه تماشا در 16ساعت توانست رکورد جدیدی در جذب مخاطب را به جا بگذارد. همچنین تعداد مخاطبان قسمت چهاردهم این سریال در روز نخست انتشار در مقایسه با قسمت سیزدهم رشد 6درصدی را داشته است