هومن حاجی عبداللهی ، بازیگر سریال پایتخت در جدیدترین فعالیت مجازی خود با کنایه به قیمت و کمبود مرغ در بازار، استوری زیر را منتشر کرد.

در افتادن آقای بازیگر با مرغ+ عکس