مریم کاویانی نوشت:

این عکس مربوط به یک روز قبل از علائم و مثبت شدن کرونام بود، باورتون میشه مثل بمب شیمیایی یهو ناتوانم کرد
ماسک زدن را جدی بگیریم، با فاصله مهر بورزیم و بودنمان را با فاصله حفظ کنیم ، کمی زندگی روزمره را با احتیاط بیشتر بگذرونیم تا نوبت واکسن تک تکمان برسد. چاره ایی به رعایت و صبر نداریم

پست مریم کاویانی پس ابتلا به کرونا /عکس