مجید یاسر این عکس را در صفحه شخص خود استوری کرد.

مجید یاسر در کنار علیرضا خمسه و دانیال حکیمی

استوری مجید یاسر در کنار دو بازیگر + عکس