فریبا کوثری تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت:

 

فریبا کوثری از رفیقش نوشت /عکس

رفیق کیست؟

رفیق، همان کسی‌ست که در دل مزخرف‌ترین شرایط و وقتی که همه چیز دارد به بدترین شکل ممکن پیش می‌رود، دستان تو را می‌گیرد و یادت می‌اندازد که دنیا چیزهای قشنگ‌تری هم دارد، یادت می‌اندازد که هنوز هم عشق هست، رفاقت هست، لبخند هست، و چیزهای کوچکی برای دلخوشی هست هنوز...

همانی که در بیابان‌ترین حالتِ ممکنِ روزگار، به دنبال گیاه سبز و کوچکی زیر سیاه‌ترین سنگ‌ها می‌گردد، و در تاریک‌ترین حالت‌های ممکن، به دنبال کوچکترین روزنه‌های نور... برای چشم‌های تو.

رفیق همان کسی‌ست که دلگرمت می‌کند به ادامه، دلگرمت می‌کند به دوست داشتن، دلگرمت می‌کند به شاد بودن، به آینده، به زیستن...

رفیق همانی کسی‌ست که مهربان‌ترین دست‌های دنیا را دارد...

چه خوبه که من رفیقی مثل تو دارم

افسانه عزیزم هزاران بار تولدت مبارک