عکسی از سردار آزمون در هواپیمای اختصاصی اش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

تغییر وضعیت سردار آزمون از وضعیت قرمز به سفید /عکس