عکسی از پندار اکبری و مه یاس پازوکی بازیگر زخم کاری که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

بازیگر کوچولوی زخم کاری در کنار پندار اکبری /عکس