عکسی از رعنا آزادی ور در پشت صحنه زخم کاری که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

سلفی رعنا آزادی ور و پسرش /عکس