عکسی از سلفی جدید مهدی پاکدل و همسر دومش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

سلفی مهدی پاکدل و رعنا آزادی ور /عکس