عکسی از استایل سفید مشکی نفیسه روشن که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

تیپ همیشگی نفیسه روشن/ عکس