عکسی از نفیسه روشن در آغوش بازیگر مشهور که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.عکسی از نفیسه روشن در آغوش بازیگر مشهور که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

نفیسه روشن در آغوش بازیگر مشهور/ عکس