عکسی از علی صالحی در خواب که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

چرت نیمروزی آقای بازیگر/ عکس


https://www.afkarnews.com/