عکسی از مینا نوروزی و دوستانش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

عکس دسته جمعی مینا نوروزی و دوستانش