عکسی از تنهایی های وحید رهبانی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

تنهایی های «محمد» سریال گاندو