عکسی از گریم ساده ساناز سماواتی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

ساناز سماواتی با گریم ساده و جدید/ عکس