سیما خضرآبادی با انتشار این عکس نوشت:

عکس سیاه و سفید بازیگر زن سریال «بچه مهندس»

بعداً ؟

بعداً وجود نداره

بعدا چایی سرد میشه…

بعداً پیر میشیم….

زندگی تموم میشه