نوید محمدزاده این استوری را در صفحه خود منتشر کرد.

 استوری نوید محمدزاده برای برادرش +عکس