عمو پورنگ با انتشار این عکس نوشت:

عاشقانه های عمو پورنگ و زن مهربان جهانش +عکس

مادر

همیشه مادر است

عشق مادر به فرزند هرگز تمامی ندارد ..

خدا حفظت کنه حضرت عشق ..

لاحول_ولاقوة_الا_بالله_العلی_العظیم