داریوش ارجمند در نقش حشمت فردوس در بخشی از سریال ستایش گفت: خیلی ها خیلی ها رو می خوان، باید با بولدوزر جاده رو براشون صاف کنی؟