آزاده صمدی این عکس را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

ژست آزاده صمدی در مقابل لنز دوربین+عکس