عکسی از خوشحالی پویا امینی از برد تیم ایران که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

 پویا امینی در حال تماشای فوتبال با رعایت پروتکل های بهداشتی /عکسَ