الهه حصاری با انتشار این عکس نوشت:

خدایا شکرت ، خدایا مرسی

سپاس برای بودنتون

استایل متفاوت الهه حصاری در اکران قمست پایانی زخم کاری