عکسی از امیرحسین آرمان در کنار کودکی اش را در ادامه می بینید.

امیرحسین آرمان در در گذر زمان+ عکس