مهران رنجبر با انتشار این عکس نوشت:

رفقا،

 این جملات را که می نویسم، مهر طلبی و گدایی محبت نیست.. 

دلسوزی هم نمی خواهم....

که البت می دانم چقدر کنارم بودید...

ولی می خواهم بگویم 

معنی شهادت چیست؟

معنی شهادت یعنی از جان خود برای دیگری گذشتن.... حالا فکر کنید برای فرزندت بگذری....حضرت مادرم برای بیماری من پرستاری کرد و بعد شهید شد.... مثل همان زمان 

که رزمنده ای ماسک خود را به دیگری می داد.... حضرت مادرم شهادتت مبارک....

فرزند چهارمت دیوانه شد.

چقدر ما زمینی ها بدبختیم

همین.

.....

ماااااااادر

فضای خونه بی بوی تو هیچه

صدای تو هنوز اینجا می پیچه

مهران رنجبر در غم نبود مادر /عکس