هانیه توسلی این عکس را از آخرین سکانس سریال زخم کاری به اشتراک گذاشته است.

لحظه ای که هانیه توسلی مالک را کشت +تصاویر

لحظه ای که هانیه توسلی مالک را کشت +تصاویر

لحظه ای که هانیه توسلی مالک را کشت +تصاویر