شبنم مقدمی تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد. شبنم مقدمی با انتشار این عکس نوشت:

سلام!

حال همه‌ی ما خوب است

ملالی نیست جز گم شدنِ گاه به گاهِ خیالی دور،

که مردم به آن شادمانیِ بی‌سبب می‌گویند

با این همه عمری اگر باقی بود

طوری از کنارِ زندگی می‌گذرم

که نه زانویِ آهویِ بی‌جفت بلرزد و

نه این دلِ ناماندگارِ بی‌درمان!

تا یادم نرفته است بنویسم ….

یک فوج کبوتر سپید

از فرازِ کوچه‌ی ما می‌گذرد

باد بوی نامهای کسان من می‌دهد

یادت می‌آید رفته بودی

خبر از آرامش آسمان بیاوری!؟

نه ری‌را جان

نامه‌ام باید کوتاه باشد

ساده باشد

بی حرفی از ابهام و آینه،

از نو برایت می‌نویسم

حال همه‌ی ما خوب است

اما تو باور نکن!

شعر، سروده‌ی سید‌علی صالحی‌ست، بخشی از مجموعه شعر ِ «نامه‌ها»…خسرو خان شکیبایی با آن صدای خاص‌شان خوانده‌اندش…شنیدنش را از دست ندهید .

صورت‌آرایی هنر ِ دست ِ مریم رهنما،رخت و لباس طرح ِ آیدا بهرامی عزیز ،گوشوار طرح ِ هنرمندانه ی دانیال زیرک و عکس از فاطمه رحمانی عزیز ا‌ست.

شبنم مقدمی با روسری گلدار خوشرنگ /عکس