الهام پاوه نژاد  بازیگر مردمی کشورمان است. الهام پاوه نژاد در اینستاگرام خود به دردهای جامعه زیاد می پردازد. الهام پاوه نژاد را با بازی در سریال به یادماندنی "همسران" مردم شناختند. الهام پاوه نژاد در تئاتر هم فعالیت گسترده دارد. الهام پاوه نژاد عکس جدیدی از خودش منتشر کرد.

 الهام پاوه نژاد بازیگر شناخته شده در سریال همسران در اینستاگرام پستی را با عکسی خاص از خود و متنی زیبا منتشر کرد.

الهام پاوه نژاد در میان پیچ های پیتوس /عکس

الهام پاوه نژاد با انتشار این عکس نوشت:

من آن نیم که دل از مهر دوست بردارم

و گر ز کینه دشمن به جان رسد کارم

نه روی رفتنم از خاک آستانه دوست

نه احتمال نشستن نه پای رفتارم

کجا روم که دلم پای بند مهر کسیست

سفر کنید رفیقان که من گرفتارم

نه او به چشم ارادت نظر به جانب ما

نمی کند که من از ضعف ناپدیدارم

اگر هزار تعنت کنی و طعنه زنی

من این طریق محبت ز دست نگذارم

مرا به منظر خوبان اگر نباشد میل

درست شد به حقیقت که نقش دیوارم

در آن قضیه که با ما به صلح باشد دوست

اگر جهان همه دشمن شود چه غم دارم

به عشق روی تو اقرار می کند سعدی

همه جهان به درآیند گو به انکارم

کجا توانمت انکار دوستی کردن

که آب دیده گواهی دهد به اقرارم

به وقت آدینه ۱۹ شهریور ۴۰۰

این مطلب از گروه وب گردی است و فقط جنبه سرگرمی دارد.