شاهرخ استخری این توئیت را در صفحه شخصی خود منتشر کرد و نوشت:

قسمت آخر زخم کاری رو دیدم و اونجوری که باید از عاقبت سمیرا دلم خنک نشد. برای انتقام نهایی چشم امیدم به مهدی پاکدله.

نظر جالب شاهرخ استخری درباره پایان سریال زخم کاری+ عکس