چند سال پیش آزاده صمدی و هومن سیدی این زوج هنرمند و معروف با کمترین حواشی از یکدیگر جدا شدند اما دلیل این جدایی در هیچ رسانه ای مطرح نشد.

به تازگی آزاده صمدی با شرکت در برنامه پژمان جمشیدی به عنوان مهمان او درباره دلیل جدایی اش از هومن سیدی خیلی سربسته حرفی را مطرح کرد.

دلیل طلاق «آزاده صمدی» از «هومن سیدی» فاش شد!

وی دلیل این جدایی را عدم عشق واقعی اعلام کرد.

اظهارنظر دور از انتظار درباره فیلم های هومن سیدی

جالب تر این است که سوالی از  آزاده صمدی درباره فیلم های ساخته شده هومن سیدی پرسیده شد که او جوابی بسیار جالب در این مورد داد.

این خانم بازیگر پاسخ داد که تاکنون فیلم های شبکه های خانگی را ندیده است و این جواب از نظر بسیاری از کاربران فضای مجازی با واقعیت فاصله زیادی دارد.