عکسی از پیاده روی صبحگاهی علی کریمی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

پیاده روی علی کریمی در مکانی خوش آب و هوا /عکس