میثم مطیعی مداح اهل بیت(ع) با اشتراک گذاشتن تصویری از خود  در صفحه شخصی‌اش نوشت:

نوبت ما هم رسید.
‌با افتخار و اعتماد به دانشمندان وطنم، واکسن ایرانی برکت زدم.

‌ امروز ساعت ۱۶
‌ فرهنگسرای اشراق

میثم مطیعی هم واکسن کرونا زد /عکس

میثم مطیعی هم واکسن کرونا زد /عکس

میثم مطیعی هم واکسن کرونا زد /عکس

میثم مطیعی هم واکسن کرونا زد /عکس

میثم مطیعی هم واکسن کرونا زد /عکس