سلفی بهاره رهنما و حاجی در سالگرد ازدواجشان /عکس

عکسی از بهاره رهنما و همسرش در چهارمین سالگرد ازدواجشان که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.
 

سلفی بهاره رهنما و حاجی در سالگرد ازدواجشان /عکس