فریبا نادری تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد.

سلفی جدید فریبا نادری در ماشینش /عکس