احسان کرمی تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد.

دورهمی احسان کرمی و همکارانش در رستورانی عجیب /عکس