عکسی از نسرین مقانلو در آغوش مادرش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

تصویری یادگاری از نسرین مقانلو و مادرش /عکس