عکسی از شبانه های یکتا ناصر و همسرش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

شبگردی های منوچهر هادی و همسرش /عکس