عکسی از روزبه حصاری با تیپ متفاوت که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

عینکی که روزبه حصاری را خوشتیپ تر کرد /عکس