تصویری جذاب و البته خنده دار از شبنم قلی خانی /عکس

شبنم قلی خانی تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد. شبنم قلی خانی با انتشار این تصویر نوشت:

تصویری جذاب و البته خنده دار از شبنم قلی خانی /عکس

چرا گاهی دستیابی به خواسته زمانبر است