الیکا عبدالرزاقی تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد. الیکا عبدالرزاقی با انتشار این تصویر نوشت:

خدا وکیلیش شبیه گوهر سینمای ایرانم نه؟عشق منه این گوهر کمیاب

ممنون تورج جانم بابت این عکس

شباهت فوق العاده زیاد الیکا عبدالرزاقی به گوهر خیراندیش در این عکس