فریبا کوثری تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد. فریبا کوثری با انتشار این تصویر نوشت: 

بعضی از آدمها عین خورشید به بودنشان و مهربانیشان عادت میکنیم

خیالت را از روزهای بد

راحت میکنند

آنقدر که وقتی نگاهت میکنند و میگویند

بیخیال همه چیز درست میشود لبخند بزنی و مطمئن باشد وقتی او میگوید «میشود» حتما میشود

لبخند بهانه ای است برای شاد بودن

لحظه هاتون سر شار از این بهانه قشنگ‌

آقای کاظم دینان عزیز و مهربان

« تولدتان مبارک»

برایتان در این روز آرزو میکنم

برکت در زندگیتون فراوان

زندگیتون آرام

لحظه هایتان پر از خوشبختی

و دنیاتون پر از آدمهای خوب

پیام تبریک فریبا کوثری برای استاد معروف /عکس