جشن تولد بزرگِ پسر احسان کرمی /عکس

احسان کرمی تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد. احسان کرمی نوشت:

 بزرگترین نقطه ضعف و بزرگترین نقطه قوت پدرها و مادرها بچه هاشون هستند.

هفت سالگیت مبارک قوت جانِ ما

خدا براى تو و همه بچه هاى زمین بسازه

شادى و برکت و سلامتى روزى تو و همه بچه ها

جشن تولد بزرگِ پسر احسان کرمی /عکس